İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Büro İşçisi Görev Tanımı

13/11/2018 17:14:48 - 13/11/2018 17:14:48 - 561 Okunma

Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kadro Unvanı

Büro İşçisi

Bağlı Bulunduğu Unvan

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
  • Birime gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.
  • Birimden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.
  • Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak.
  • Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak.
  • Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

  • 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen şartları taşımak.

Dosyanın PDF formatı için tıklayınız. 

Büro İşçisi Görev Tanımı

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.