İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Misyon Ve Vizyon

18/07/2014 10:37:27 - 26/01/2016 10:37:27 - 2378 Okunma

Misyon :

Üniversitemiz kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek, hizmet verdiğimiz tüm birimlerin kamu ve özel sektörün memnuniyetini sağlamak, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin katılım ve motivasyonlarını artırılacağı imkânlar oluşturmak, araştırma-geliştirmeye ve eğitim-öğretim alanında yenilikleri üniversitemize kazandırmak.

Vizyon :

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilen görevleri, yerinde ve zamanında kurumun ve kamunun menfaatlerini ön planda tutarak, doğruluğu, gerçekçiliği, hesap vermeyi, adil ve ilkeli olmayı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak taşınır kayıtları, satın alma, bilimsel araştırma proje işlemlerini e-devlet projesine uyumlu  elektronik ortamda vereceği hizmet ile Üniversitemizde ki diğer birimlerle koordineli çalışarak, örnek bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.