İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Misyon Ve Vizyon

18/07/2014 16:11:57 - 31/10/2018 16:11:57 - 2945 Okunma

Misyon

 • Üniversite eğitim, öğretim alanında en iyi hizmet verebilmesi için Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine, teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkanları çerçevesinde kullanılmasını,
 • Hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasını,
 • Kayıtların hukuka uygun olarak kayıt altına alınması, korunması için gerekli önlemlerin alınarak depoların düzenlenmesini,
 • Basım, grafik işleri evrak, yazı, teksir hizmetlerinin yerine getirilmesi, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerinin yürütülmesini,
 • Üniversitemiz taşınmaz mallarının zamanında kiraya verilmesini,
 • Sivil savunma için gerekli malzemenin temin edilmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasının sağlanmasını,
 • Hizmetlerin zamanında, hızlı, güvenilir, dürüst, şeffaf, tarafsız yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en uygun ve en verimli şekilde kullanmasını kendine amaç edinmiştir.

 

Vizyon

 • Alımı gerçekleştirilen malzemelerin eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak şekilde, zamanında ve düzenli olarak dağıtımını sağlayarak,
 • Üniversitemizin tüm birimlerinin elektrik, doğal gaz ve abonelik kullanım giderlerini gerçekleştirmek ve bunu en uygun şekilde satın almak ve mümkünse tasarruf önlemleri alarak,
 • Üniversitemizin genel ihtiyacına yönelik taşıt alımlarını gerçekleştirerek idari ve akademik personel ile öğrencilerimizin hizmetine sunmak, mevcut araç araçların yeterli olmadığı durumlarda taşıt kiralama yoluyla hizmet sağlayarak,
 • Hizmet için eğitim çalışmalarını sağlayarak personelin bilgilendirilmesi, geliştirici ve eğitici eğitim, seminer ve sempozyumlara katılımını sağlayarak,
 • Donanımlı bir sivil savunma sistemine sahip olunmasını sağlayarak,
 • Gerek mali işlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olarak hizmet sağlayarak,
 • Teknolojik imkanlarla donatılmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarını yansıtan, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, ilkeli ve dürüst personeliyle temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak her zaman önce kamunun ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.
misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.