İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevler

26/01/2016 11:30:24 - 26/01/2016 11:30:24 - 3072 Okunma

Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler, Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin; açık ve kapalı alanlarının temizlik, araç işletme vb. konularda her türlü malzeme, personel ve araçla destek hizmetlerini kapsar.

  • Hizmet alımıyla temin edilen güvenlik, temizlik, kalorifer gibi vb. hizmetlerin aylık hakkedişlerinin takibin yapılması ve kontrolünü yapmak.
  • Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı doğrultusunda araç teminini sağlamak,
  • Üniversitemiz envanterinde kayıtlı araçların bakım onarım sigorta işlemlerinin takibini yapmak,
  • Şoförlerin görevlendirilmesi ve denetimini yapmak,
  • Gerekli görülen yerlerde nöbet tutulmasını ve devriye hizmetlerini sağlamak,
  • Her türlü etkinlik ve törenlerde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak faaliyetlerin huzur ve güven ortamında devam etmesini sağlamak
  • Kampüse girişlerde kimlik kontrolü yapılmasını sağlamak
  • İhtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak
  • Akademik ve idari personelin yurtiçi, yurtdışı, geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması,
görevler

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.