İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Risk Değerlendirme Standartlari

05/03/2016 13:23:39 - 24/03/2016 09:07:21 - 1951 Okunma

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart: 5. Planlama ve Programlama

Planlama ve Programlama

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Hassas Görevler

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.