İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Risk Değerlendirme Standartlari

05/03/2016 13:23:39 - 24/03/2016 09:07:21 - 1237 Okunma

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart: 5. Planlama ve Programlama

Planlama ve Programlama

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Hassas Görevler

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.