İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3. Kontrol Faaliyetleri Standartlari

05/03/2016 16:14:23 - 16/05/2016 16:14:23 - 1720 Okunma

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

İdari ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Geçici İşçi Çalıştırma Süreci
-Hakediş Ödemeleri
-TYÇP Maaş İşlemleri

Satın Alma Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri
-Doğrudan Temin
-İlan Tahakkuk Süreci
-Su-Doğalgaz Faturası Tahakkuk Süreci
-Telefon- İnternet Faturası Tahakkuk Süreci

Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Taşınmaz İhale İş Akış Süreci
-Taşınmaz Kira, Elektrik ve Su Ödeme Takip İş Akış Süreci
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Giriş ve Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hibe Giriş ve Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hurda Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sayım İş Akışı
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Tüketime Çıkış İşlemleri
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmete Verme İşlemleri
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmetten Düşme İşlemleri

Standart: 9. Görevler ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller

Hiyerarşik Kontroller

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Devri Formu

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.