İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

3. Kontrol Faaliyetleri Standartlari

05/03/2016 16:14:23 - 16/05/2016 16:14:23 - 1235 Okunma

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

İdari ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Geçici İşçi Çalıştırma Süreci
-Hakediş Ödemeleri
-TYÇP Maaş İşlemleri

Satın Alma Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri
-Doğrudan Temin
-İlan Tahakkuk Süreci
-Su-Doğalgaz Faturası Tahakkuk Süreci
-Telefon- İnternet Faturası Tahakkuk Süreci

Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları
-Taşınmaz İhale İş Akış Süreci
-Taşınmaz Kira, Elektrik ve Su Ödeme Takip İş Akış Süreci
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Devir Yoluyla Malzeme Giriş ve Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hibe Giriş ve Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Hurda Çıkış
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Sayım İş Akışı
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Tüketime Çıkış İşlemleri
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmete Verme İşlemleri
-Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Zimmetten Düşme İşlemleri

Standart: 9. Görevler ayrılığı

Görevler Ayrılığı

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller

Hiyerarşik Kontroller

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği

Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Devri Formu

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.