İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Personel

Daire Başkanı Tuğrul YAVUZ

Daire Başkanı Tuğrul YAVUZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkan V.

tugrul.yavuz@klu.edu.tr

0 288 212 96 80

Mudahar GÖK

Şube Müdür V. Mudahar GÖK

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şube Müdür V.

mudahar.gok@klu.edu.tr

0 288 212 96 80 (Dahili: 1203)

Mustafa KULAKLIOĞLU

Bilgisayar İşletmeni Mustafa KULAKLIOĞLU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

m.kulaklioglu@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1211)

Çağrı YILMAZ

Büro Personeli Çağrı YILMAZ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Özel Kalem

cagri.yilmaz@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1200)

Sercan ÇAKIR

Bilgisayar İşletmeni Sercan ÇAKIR

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

sercan.cakir@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1206)

Mustafa TÜMER

Bilgisayar İşletmeni Mustafa TÜMER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

mustafatumer@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1212)

Cem İLHAN

Bilgisayar İşletmeni Cem İLHAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

cem.ilhan@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1213)

Eshabil ŞENER

Bilgisayar İşletmeni Eshabil ŞENER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

eshabilsener@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1215)

Kadriye GÜLABİOĞLU

Bilgisayar İşletmeni Kadriye GÜLABİOĞLU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

kadriyegulabioglu@klu.edu.tr

0288 212 96 80 (Dahili: 1204 )

Zeynep ULUDAĞ

Bilgisayar İşletmeni Zeynep ULUDAĞ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

zeynepuludag@klu.edu.tr

0 288,212 96 80 (Dahili : 1208)

Mehmet TÜTER

Şoför Mehmet TÜTER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

mehmettuter@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Bayram DERİN

Şoför Bayram DERİN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

bayram.derin@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Ejder BAYTÜRK

Şoför Ejder BAYTÜRK

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

ejder.bayturk@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Mustafa ŞAHİN

Şoför Mustafa ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

msahin@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Sezai SEZEN

Şoför Sezai SEZEN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

sezai.sezen@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Erdem BAŞMERGEN

Şoför Erdem BAŞMERGEN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

imidb@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

Serdar PADEM

Şoför Serdar PADEM

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şoför

imidb@klu.edu.tr

0288 212 96 80,(Dahili : 1207)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.