İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

696 Sayılı Khk Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

01/03/2018 11:29:06 - 02/03/2018 11:29:06 - 7514 Okunma

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların belirlendiği tebliğde yer alan kriterler uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulunanların başvuruları Tespit Komisyonunca incelenmiş olup, yapılan inceleme sonucunda; başvurusu  KABUL ve RED olanların durumları ekli listelerde gösterilmiştir.

Başvurusu kabul edilenler için sınav duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Başvurusu reddedilenler, anılan Usul ve Esasların 11. maddesine istinaden, 3 (üç) gün içerisinde ( 7 Mart 2018 günü mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

Bu ilan, anılan Usul ve Esasların 10. maddesi gereğince tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

Liste

Liste

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.