İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Görev Tanımı

13/11/2018 16:51:33 - 13/11/2018 16:51:33 - 6042 Okunma

Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kadro Unvanı

Daire Başkanı

Bağlı Bulunduğu Unvan

Genel Sekreter

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Daire Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde iç ve dış koordinasyonu sağlayarak etkili bir çalışma mekanizması oluşturmak.
  • Daire Başkanlığının Bütçe çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak.
  • Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan tüm ihalelerin süreçlerinin takibini yaparak ihale öncesi ve sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Başkanlığın sorumluluğunda bulunan ödeme evrakları ile ilgili Vergi Dairesi ve SGK borç sorgulamalarını yapmak.
  • 6245 sayılı Harcırah Kanunu’ na göre Üniversitemizde Rektörlük ile bağlı bölüm ve merkezler, Daire Başkanlıkları,  Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulların yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerine ait her türlü yolluk, ve harcırah giderleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Üniversitemizde Rektörlük ile bağlı bölümler ve merkezlerin, Daire Başkanlıklarının,  Enstitülerin ve Yüksekokullara ait taşınırların; önceki yıldan devredenlerle birlikte yıl içinde alınan, elden çıkartılan taşınırların, giriş çıkış kayıtlarının tutulması, depolanması, ilgili birimlere teslimi ve stok durumunun tespitini yaptırmak.
  • Başkanlığın ihtiyaç planlamasını yapmak.
  • Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak.

 

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

  • En az 4 yıllık Lisans mezunu olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 

Dosyanın PDF formatı için tıklayınız. 

Daire Başkanı Görev Tanımı

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.