İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri Şube Müdürü

13/11/2018 16:57:03 - 13/11/2018 16:57:03 - 5567 Okunma

Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kadro Unvanı

Destek Hizmetleri Şube Müdürü

Bağlı Bulunduğu Unvan

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Ulaşım, taşıma, çevre temizliği ve sosyal etkinliklerdeki her türlü destek hizmetlerinin kaliteli, hızlı, ekonomik ve hizmet alanların memnuniyetini kazanacak şekilde işlerin yapılması için gerekli önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak,
  • Kendisini ve maiyetindeki memurları yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek.
  • Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.
  • Yönetimi geliştirme, işi basitleştirme ve iyileştirme çalışmalarını düzenli uygulamak.
  • Birimde görev alan kadrolu veya sözleşmeli çalışanların disiplin, çalışma düzeni ve performanslarını kontrol etmek,
  • Birim çalışmalarını kalite hedefleri çerçevesinde gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve kaynakları planlamak.
  • Görevlerinden dolayı İdari ve Mali İşler Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

  • Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Şube Müdürü için aradığı şartları taşımak.

 

Dosyanın PDF formatı için tıklayınız. 

Destek Hizmetleri Şube Müdürü

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.