İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

13/11/2018 17:03:04 - 13/11/2018 17:03:04 - 5110 Okunma

Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

Bağlı Bulunduğu Unvan

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.
  • Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.
  • Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.
  • Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.
  • Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.
  • Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
  • Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.

 

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

  • 657 sayılı DMK’ya göre Bilgisayar İşletmeni  statüsünde olmak.

 

Dosyanın PDF formatı için tıklayınız 

Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.