İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevler

26/01/2016 11:30:24 - 26/01/2016 11:30:24 - 2525 Okunma

Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler, Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin; açık ve kapalı alanlarının temizlik, araç işletme vb. konularda her türlü malzeme, personel ve araçla destek hizmetlerini kapsar.

  • Hizmet alımıyla temin edilen güvenlik, temizlik, kalorifer gibi vb. hizmetlerin aylık hakkedişlerinin takibin yapılması ve kontrolünü yapmak.
  • Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı doğrultusunda araç teminini sağlamak,
  • Üniversitemiz envanterinde kayıtlı araçların bakım onarım sigorta işlemlerinin takibini yapmak,
  • Şoförlerin görevlendirilmesi ve denetimini yapmak,
  • Gerekli görülen yerlerde nöbet tutulmasını ve devriye hizmetlerini sağlamak,
  • Her türlü etkinlik ve törenlerde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak faaliyetlerin huzur ve güven ortamında devam etmesini sağlamak
  • Kampüse girişlerde kimlik kontrolü yapılmasını sağlamak
  • İhtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak
  • Akademik ve idari personelin yurtiçi, yurtdışı, geçici ve sürekli görev yolluklarının hazırlanması,
görevler

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.