İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şube Müdürlüğü Görevleri

26/01/2016 11:34:47 - 26/01/2016 11:34:47 - 10820 Okunma

Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu mal ve hizmet satın almak ile, ödeme ile ilgili tahakkuk işlemlerini yürütmek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü görevi kapsamındadır.

 • Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Üniversite birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet alımlarının iç ve dış piyasalardan temin edilmesi ve kullanıma sunulmasını sağlamak,
 • Rektörlük ve bağlı birimlerin hazırlamış oldukları ihtiyaç listelerini değerlendirerek satın alma programının koordinasyonu sağlamak,
 • Rektörlük ve bağlı birimlerin istekleri doğrultusunda öncelik sırasına göre makine teçhizat ve demirbaş alımlarını yapmak,
 • Satın alma işlemlerinin kanun, yönetmelik, tüzük, tebliğ, genelge ve bütçe tertibine uygunluğunun sağlanarak ihale dosyasını hazırlamak, doğrudan temin alımlarını yapmak, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,
 • Mal ve hizmet alımları için avans ve kredi açmak,
 • Üniversitemize ait telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının takibi ve ödenmesi ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Özel güvenlik, temizlik ve destek hizmeti alımını yapmak,
 • Üniversite taşıtlarının bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak,
 • Avans, kredi ve mahsup işlemlerini yapmak,
 • Araç kiralama hizmet alımını gerçekleştirmek ve aylık hakkedişlerin ödenmesini yapmak.
 • Resmi posta pulu satın almak,
 • Her çeşit baskı ve basım hizmeti satın almak,
 • Kullanılan araçların akaryakıt ödemelerinin takibini yapmak,
 • Alımı yapılan malzemelerin giriş, çıkış ve muayenelerini yapmak,
 • Birimlerden gelen talep formlarını değerlendirerek malzeme teminini sağlamak,
görev

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.