İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

4. Bilgi Ve İletişim Standartlari

05/03/2016 13:25:06 - 24/03/2016 09:07:19 - 1196 Okunma

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Standart: 13. Bilgi ve iletişim

Bilgi ve İletişim

Standart: 14. Raporlama

Raporlama

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi

Kayıt ve Dosyalama Sistemi

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.