İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

5. İzleme Standartlari

05/03/2016 13:25:20 - 24/03/2016 09:07:18 - 1229 Okunma

5. İZLEME STANDARTLARI

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart: 18. İç denetim

Kontrol Standartları Eylem Planı

iç kontrol

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.