İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları

26/01/2016 09:31:25 - 09/03/2016 09:31:25 - 4002 Okunma

Mal-Hizmet Alımı İhaleleri

Doğrudan Temin
İlan Tahakkuk Süreci
Su-Doğalgaz Faturası Tahakkuk Süreci
Telefon-İnternet Faturası Tahakkuk Süreci                     

 

iş akış

Facebook Twitter Google Plus

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa İstinaden Yapılan İhaleler

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.